تور ترکیبی اروپا- انتخابی شما

9

۳ کشور اروپایی (۱۲شب و ۱۳روز)  ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان +نرخ بلیط رفت و برگشت اولین کشور به انتخاب ما ۲ کشور مابقی به انتخاب مسافر کودک ۲-۱۲ سال قیمت هر نفر در اتاق ۱ تخته قیمت هر نفر در اتاق دو تخته درجه هتل ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان […]

توضیحات بیشتر...

تور ترکیبی اروپا-﴿فرانسه- تنریف -اسپانیا ﴾

7

فرانسه- تنریف -اسپانیا ( ۴شب پاریس+۴شب تنریف+۴شب بارسلون ) ۳ کشور اروپایی (۱۲شب و ۱۳روز)  ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان +نرخ بلیط رفت و برگشت   کودک ۲-۱۲ سال قیمت هر نفر در اتاق ۱ تخته قیمت هر نفر در اتاق دو تخته درجه هتل ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان +بلیط […]

توضیحات بیشتر...

تور ترکیبی اروپا-﴿فرانسه-اسپانیا-ایبیزا﴾

66

فرانسه-اسپانیا-ایبیزا ( ۴ شب پاریس + ۴ شب مادرید + ۴ شب ایبیزا ) ۳ کشور اروپایی (۱۲شب و ۱۳روز)  ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان +نرخ بلیط رفت و برگشت   کودک ۲-۱۲ سال قیمت هر نفر در اتاق ۱ تخته قیمت هر نفر در اتاق دو تخته درجه هتل ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان +بلیط […]

توضیحات بیشتر...

تور ترکیبی اروپا-﴿فرانسه-هلند-بلژیک﴾

6

فرانسه-هلند-بلژیک ( ۴شب پاریس+۴شب آمستردام+۴شب بروکسل ) ۳ کشور اروپایی (۱۲شب و ۱۳روز)  ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان +نرخ بلیط رفت و برگشت   کودک ۲-۱۲ سال قیمت هر نفر در اتاق ۱ تخته قیمت هر نفر در اتاق دو تخته درجه هتل ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان  +بلیط رفت و برگشت ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و […]

توضیحات بیشتر...

تور ترکیبی اروپا-﴿فرانسه-آلمان-ایتالیا﴾

4

فرانسه-آلمان-ایتالیا ( ۴شب پاریس+۴شب برلین+۴شب رم ) ۳ کشور اروپایی (۱۲شب و ۱۳روز)  ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان +نرخ بلیط رفت و برگشت   کودک ۲-۱۲ سال قیمت هر نفر در اتاق ۱ تخته قیمت هر نفر در اتاق دو تخته درجه هتل ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و […]

توضیحات بیشتر...

تور ترکیبی اروپا-﴿سوئیس-فرانسه-اسپانیا﴾

3

سوئیس-فرانسه-اسپانیا (۴شب ژنو+۴شب پاریس+۴شب بارسلون) ۳کشور اروپایی (۱۲شب و ۱۳روز)  ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان +نرخ بلیط رفت و برگشت   کودک ۲-۱۲ سال قیمت هر نفر در اتاق ۱ تخته قیمت هر نفر در اتاق دو تخته درجه هتل ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۴ ستاره […]

توضیحات بیشتر...

تور ترکیبی اروپا-(فرانسه-اسپانیا-پرتغال)

2

پاریس-اسپانیا-پرتغال (۴شب فرانسه+۴شب بارسلون+۴شب لیسبون) ۳کشور اروپایی (۱۲شب و ۱۳روز)  ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان +نرخ بلیط رفت و برگشت   کودک ۲-۱۲ سال قیمت هر نفر در اتاق ۱ تخته قیمت هر نفر در اتاق دو تخته درجه هتل ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۴ ستاره […]

توضیحات بیشتر...

تور ترکیبی اروپا -(اسلونی-اتریش-مجارستان)

gallery-original-mostar-jpg-ca1a7fa2

اسلونی-اتریش-مجارستان (۴شبلیوبلیانا+۴شب وین+۴شب بوداپست)  ۳کشور اروپایی (۱۲شب و ۱۳روز)  ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان +نرخ بلیط رفت و برگشت   کودک ۲-۱۲ سال قیمت هر نفر در اتاق ۱ تخته قیمت هر نفر در اتاق دو تخته درجه هتل ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ +بلیط رفت و برگشت ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان +بلیط رفت و برگشت ۴ ستاره   نرخ […]

توضیحات بیشتر...